HẠNG NHÂN VẬT SERVER ĐIỂM TỔNG SỐ T.VÀNG ĐỎ CAM TÍM
Đường Tank - 3 18190 17 55 270 219
Đường Tank - 70 15250 5 64 249 237
Sứa Shushi Đường Tank - 14 12880 6 54 195 178
4 Đường Tank - 31 12060 4 54 187 172
5 Đường Tank - 66 11790 3 42 207 255
6 Đường Tank - 66 11020 1 40 222 228
7 Đường Tank - 11 10410 8 54 84 93
8 FD.God Đường Tank - 20 10280 18 31 67 44
9 Paradise Đường Tank - 38 9780 0 34 216 206
10 Hennessy Đường Tank - 28 9400 10 46 77 26
11 KingOfLegnd Đường Tank - 52 8660 11 37 62 42
12 HERO☆Minh Đường Tank - 1 8460 1 23 188 210
13 Đường Tank - 57 8220 1 35 94 254
14 [330033]Tà Đường Tank - 90 8170 2 48 122 33
15 ThầyTâm Đường Tank - 1 7810 4 46 86 29
16 T͓̽èO͓̽M̽ập Đường Tank - 28 5800 1 32 102 26
17 Đường Tank - 70 5520 0 47 39 4
18 Đường Tank - 85 5420 0 36 80 22
19 Dừa Đường Tank - 52 5330 2 31 75 13
20 Taste Đường Tank - 38 5080 7 16 54 30
Bảng Xếp Hạng sẽ được update 120 phút/1 lần